Oferta


Wykwalifikowana kadra to największy kapitał AdmiSS. Naszym priorytetem jest ciągły rozwój.
Inwestujemy w liczne szkolenia i infrastrukturę firmy zapewniając pracownikom dostęp do wiedzy i nowoczesnych narzędzi pracy.

Proponujemy

Pełen outsourcing w dziedzinie IT, usługa polega na zajęciu się wszelkimi możliwymi aspektami informatyki w przedsiębiorstwie. Małym i średnim firmom proponujemy, w zamian za zatrudnianie informatyka, pakiety godzinowe według ich potrzeb. Większym klientom proponujemy oddelegowanie pracownika lub przejęcie i zoptymalizowanie obecnego dział IT między innymi poprzez takie narzędzia jak:

✓ Monitorowanie systemów IT
✓ Dedykowany Help Desk
✓ Backup anywhere
✓ Działnia proaktywne
✓ Nieustanne dążenie do perfekcji

Korzyści

Branża informatyczna to nieustanny i dynamiczny postęp technologiczny dlatego też Outsourcing jest najlepszym sposobem na ograniczenie kosztów podniesienie jakości oraz optymalizacji działania, ponieważ redukuje koszty związane z utrzymywaniem własnych zasobów informatycznych. Pozwala na skupienie większej uwagi na podstawowej działalności biznesowej poprzez:

✓ Szybki dostęp do fachowej pomocy
✓ Pomoc niezależa od lokalizacji
✓ Bezpieczeństwo, ochrony danych
✓ Interakcja z użtkownikiem
✓ Wieloletnie doświadczenie w branży IT

Zasady współpracy


Naszą współprace z Klientami regulujemy umową świadczeniu usług Outsourcingowych. Zakres naszych działań czyli przedmiot umowy dzielimy na dwa rodzaje:

✓ Obsłga stała (OS) zazwyczaj dotyczy całej działalności firmy lub jej części
✓ Obsłga projektowa (OP) jest nakierowana na osiągnięcie wyznaczonego przez klienta celu

By ułatwić naszym Klientom podjęcie decyzji o sposobie wynagrodzenia, stworzyliśy trzy modele rozliczenia wykonywanych usług:

Rozliczenia godzinowe – przy tym sposobie rozliczania, Klient ponosi koszty związane z rzeczywistym czasem poświęconym na realizację zleconego zadania. Dokładne rozliczenie czasu pracy jest przedstawiane Klientowi na jego życzenie wraz z fakturą VAT. W przypadku Klientłw mających zapotrzebowanie na stałą wspłłpracę, proponuję rozliczenie ryczałtowe albo mieszane.
Rozliczenie mieszane (ryczałt z limitem godzin) – w tym systemie strony ustalają z góry wysokość miesięcznego ryczałtu za określoną liczbę godzin pracy adwokata. Po wyczerpaniu limitu godzin, naliczana jest stawka godzinowa jak w powyższym wariancie. Podobnie, jak w wariancie ryczałtowym, zapewniam gotowość do świadczenia usług. Klient jest wyczerpująco informowany o rozliczeniu czasu pracy i fakcie przekroczenia limitu godzinowego. Jest to system korzystny dla Klienta, którzy pragną obniżyć koszt ryczałtu w miesiącach mniejszego zapotrzebowania na usługi prawne, a wykorzystać w zwiększonym zakresie, wtedy, gdy jest to niezbędne.
Dodatek „success fee” – czyli premia od sukcesu. Możemy umówić się z Klientem na wynagrodzenie, które będzie się składało z dwóch elementów: wynagrodzenie za prowadzenie projektu oraz wynagrodzenie w wysokości z góry ustalonego procentu od wartości sprawy/kontraktu/projektu. Wysokość dodatku jest ustalana indywidualnie z Klientem.